Rzeźba Archive

Rodzaje ceramiki

Różne typy gliny, gdy są stosowane z różnymi minerałami i warunkami wypalania, służą do wyrobu ceramiki, kamionki, porcelany i porcelany kostnej (drobne porcelana). Fajans jest ceramiką, która nie została wypalona aż do zeszklenia, a zatem jest przepuszczalna dla wody. Wiele …

Ceramika – krótkie wprowadzenie

Ceramika jest tradycyjnym rzemiosłem pozwalającym na wytworzenie z gliny różnego rodzaju wyrobów. Główne typy wyrobów garncarskich obejmują ceramikę, kamionkę i porcelanę. Wyroby ceramiczne są wykonywane w tradycyjnych warsztatach garncarskich. Dobrym określeniem ceramiki jest „wszystkie wypalane wyroby ceramiczne, które zawierają glinę, …

Rzeźba i ceramika

Artyści bardzo dobrze czują się projektując i realizując rzeźbę ceramiczną, oraz płaskorzeźbę w materiale podobnym jak ceramika. Indywidualnie do projektowanego domu, wnętrza, wybierają temat, szkicują go, aby pokazać pomysł klientowi i w oparciu o taki projekt realizują go, powstaje rzeźba …